Tarieven 2024

Jaarlijkse verplichte kosten (gefactureerd in januari, of bij aangaan van een nieuw lidmaatschap)

Lidmaatschap PSV           € 37,00

KNHS kosten                     € 26,25* (onder voorbehoud)

*Bij het aangaan van een nieuw lidmaatschap wordt eenmalig € 5,00 administratiekosten van de KNHS doorberekend.

Extra lidmaatschappen:

Wilt u rijdend lid worden? Dan kunt u kiezen uit één van de volgende lidmaatschappen:

  • Startkaartlidmaatschap € 73,90 per jaar
  • Niet lessend lidmaatschap € 76,55 per kwartaal
  • Lessend lidmaatschap pony € 87,10 per kwartaal (inclusief wekelijkse groeples)
  • Lessend lidmaatschap paard € 97,70 per kwartaal (inclusief wekelijkse groeples)

Tevens zal er indien u in het bezit bent van een startpas jaarlijks € 3,50 per startpas doorberekend worden. Dit bedrag draagt de club af aan kring NWO-NOP.

Bij rijdende lidmaatschappen geldt de verplichting van de hulplijst, zoals ook beschreven in het huishoudelijk reglement. Dit houdt in dat u meerdere keren per jaar wordt ingedeeld om te helpen bij wedstrijden of schoonmaak.

Heeft u bij de KNHS een lidmaatschap bij bijvoorbeeld een FNRS vereniging of menvereniging, komt u wellicht in aanmerking voor korting. Kijk op de website van de KNHS voor meer informatie.

Heeft u al een bixie startkaart en lidmaatschap voor uw kind? Geef dit dan bij ons aan, anders worden er wellicht dubbele kosten in rekening gebracht.

Aanmelding en tarieven van professionele stallen worden in overleg met het bestuur gehonoreerd en vastgesteld.

Aanmelden kan via het opgave formulier op onze website, hier vindt u ook het huishoudelijk reglement. Lees dit goed door, wanneer u zich aanmeldt gaat u automatisch akkoord met onze huisregels.