Jaarlijkse verplichte kosten (gefactureerd in januari, of bij aangaan van een nieuw lidmaatschap)

Lidmaatschap PSV           € 35,00

KNHS kosten                     € 25.00 (onder voorbehoud)

  • Bij het aangaan van een nieuw lidmaatschap wordt eenmalig € 5,00 administratiekosten van de KNHS doorberekend.

Wilt u rijdend lid worden, kunt u kiezen uit één van de volgende lidmaatschappen:

  • Startkaartlidmaatschap € 50,00 per jaar (geen gebruik van de bak en geen les)
  • Niet lessend lidmaatschap € 52.50 per kwartaal (gebruik van de bak en geen les)
  • Lessend lidmaatschap pony € 62.50 per kwartaal (gebruik van de bak en wekelijkse groeples)
  • Lessend lidmaatschap paard € 72.50 per kwartaal (gebruik van de bak en wekelijkse groeples)

Tevens  zal er indien u in het bezit bent van een startpas jaarlijks € 3.50 per startpas doorberekend worden. Dit bedrag moet de club afdragen aan de kring.

Bij rijdende lidmaatschappen geldt de verplichting van de hulplijst, zoals ook beschreven in het huishoudelijk reglement. Dit houdt in dat u meerdere keren per jaar wordt ingedeeld om te helpen bij wedstrijden of schoonmaak.

Heeft u bij de KNHS een lidmaatschap bij bijvoorbeeld een FNRS vereniging of menvereniging, komt u wellicht in aanmerking voor korting. Kijk op de site van de KNHS voor meer informatie.

Heeft u al eerder voor uw kind een bixie startkaart en lidmaatschap, geef dit dan aan. Anders worden er wellicht dubbele kosten in rekening gebracht.

Aanmelding en tarieven van professionele stallen worden in overleg met het bestuur gehonoreerd en vastgesteld.

Aanmelden kan via het opgave formulier op onze website, hier vindt u ook het huishoudelijk reglement. Lees dit goed door, wanneer u zich aanmeldt, gaat u automatisch akkoord met onze huisregels.